Š O L A U M E TN O S TI  |  A R T SC H O O L
LIKOVNA ŠOLA ZA OTROKE - slikanje, risanje, oblikovanje, zabava in druženje - otroci od 5. leta do 15 leta - 2 uri 1x na teden - skupaj: 8 ur na mesec Namen   likovne   šole   Atilem   je   dati   možnost   kontinuiranega   likovnega   razvoja   in   izobraževanja   likovno   motiviranim otrokom ter nadgraditi in dopolniti likovni pouk v osnovnošolskem programu.   V   likovni   šoli   Atilem   otroci   kakovostno   preživljajo   svoj   prosti   čas,   pridobivajo   zelo   pomemebne   izkušnje   in   znanja,   se učijo   delovati   v   skupini   ter   spoznavajo   nove   prijatelje.   Posebna   pozornost   je   usmerjena   k   oblikovanju   pozitivne samopodobe-    izgradnja    in    povečanje    otrokove    samozavesti-    kar    dosegamo    z    razstavljanjem    učenčevih    del,    s sodelovanjem na raznih likovnih natečajih, kolonijah in tematskih delavnic v naravi.  Program in poudarki: priprava na delo in vrsta umetniških materialov palete -ovalne, oglate, plastične, pločevinaste… stojala- mala slikarska, stojala za skiciranje, ateljejska stojala… skicirka (pripravljalne risbe, preizkušanje materiala, ustvarjanje slikovnih zapisov) čopiči, vrste čopičev (okrogli, ploščati, ovalni, pahljačasti), sledi čopičev paleta/uporaba palete (osnovna paleta) papir in izkoriščanje teksture papirja osnove likovne teorije; perspektiva in postavitev predmetov v perspektivi izbira primernega formata, ohranjanje ravnovesja, kompozicija: načrt slike akrili in akrilna umetnost priprava akrilnih mešanic, pravilno mešanje in nanašanje barv, učinek sijaja teorija barv, bela in črna, priprava sivin, bela na belo barvni krog: primarne, sekundarne in terciarne barve; barvni kontrasti; slikanje z akrilnimi barvami po opazovanju: aranžirana tihožitja fotografiranje, prenašanje in shranjevanje likovnih delspoznavanje z risarskimi materiali in tehnikami risanje osnovnih likov spoznavanje z anatomijo človeka oblikovanje kompozicije in izbor motiva slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja slikanje portreta in figure   Otroška vprašanja, občudovanja, presenečenje, navdušenje, veselje in iskrenost so za nas zelo pomembni! Otroci   so   razdeljeni   v   ustrezne   starostne   skupine   po   največ   osem   učencev,   kar   omogoča   načrtno   in   sistematično spremljanje otrokovega razvoja. Trajanje in izvedba Likovna   Šola   Atilem   se   izvaja   od   septembra   do   junija   -   enkrat   tedensko   po   2   polni   uri   v   popoldanskem   času.   Stroški materiala so zajeti v ceno. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu na št. 070 657 025  ali po e-pošti info@atilem.si
Kontakt: 070 657 025  info@atilem.si
KDO SMO  | |  FACEBOOK KONTAKT ATILEM  | PROGRAM  | |  TERMINI IN CENIK Šola Umetnosti ATILEM © 2014 - e: info@atilem.si - gsm: 070 657 025 izdelava spletne strani www.tehnicnapomoc.si