Š O L A U M E TN O S TI  |  A R T SC H O O L
LIKOVNA ŠOLA ZA ODRASLE - slikanje in risanje - odrasli - 3 ure 1x na teden - skupaj: 12 ur na mesec CELOLETNA LIKOVNA ŠOLA ZA ODRASLE ATILEM  - Šola Slikanja in risanja Splošno:   Program    Likovna    šola    Atilem    poglobljeno    in    celovito    obravnava    likovno    teorijo    ter    tehnike    slikanja,    risanja    in oblikovanja.   S   teoretičnimi   predavanji,   analizo   in   ateljejskim   delom   pod   strokovnim   vodstvom   boste   pridobili   široko znanje na področju likovne umetnosti in ustvarjanja. Namenjena   je   vsem,   ki   želite   pravilno   in   samostojno   likovno-umetniško   ustvarjati;   vsem,   ki   bi   radi   pridobili   celovito likovno   znanje   in   tudi   tistim,   ki   poglobljena   znanja   potrebujejo   pri   svojem   strokovnem   delu.   Priporočljiva   je   tudi dijakom višjih letnikov, ki želijo utrditi svoje znanja ter izpopolniti portfolio za nadaljevanje študija.   Program: Likovna   šola   Atilem   je   zasnovana   in   organizirana   v   obliki   razvojne   spirale.   Na   različnih   ravneh   in   fazah   izobraževanja so   vključena   strokovna   in   splošna   znanja   ter   ateljejske   izkušnje,   ki   spodbujajo   k   reševanju   problemov,   k   inovativnemu razmišljanju    in    ustvarjanju    v    pravo    smer.    Izobraževanje    temelji    na    individualnim    pristopu.    Upešnost    vsakega posameznika   spremljamo   ter   spodbujamo   pri   doseganju   zastavljenih   ciljev   po   ustrezno   pripravljenih   merilih   za vrednotenje.   Glavne prednosti programa:   predavanja in vaje iz likovne teorije, slikarske tehnologije in grafike; predavatelji po posameznih področjih; strokovno ateljejsko delo; terensko delo in slikanje na prostem; - strokovno obiskovanje razstav in analiza del, strokovno vodstvo pri opazovanju, spretnosti ter zaključevanju del; vse za kakovosten in celovit likovni razvoj. Z udeležbo boste pridobili: obvladovanje in poznavanje osnovnih znanj iz razvoja likovne umetnosti; primerno znanje in razumevanje za osebno in/ali strokovno ustvarjanje; znanje o pravilnem pristopu k likovnem ustvarjanju; sposobnost analize likovnih del; osnove za nadaljevanje strokovnega študija; interdiclipnirano znanje iz drugih področij in njihovo vključevanje v umetniški proces; sposobnost za predstavljanje in zagovarjanje lastnega dela; potrdilo o pridobljenem znanju. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu na št. 070 657 025  ali po e-pošti info@atilem.si
Kontakt: 070 657 025  info@atilem.si
KDO SMO  | |  FACEBOOK KONTAKT ATILEM  | PROGRAM  | |  TERMINI IN CENIK Šola Umetnosti ATILEM © 2014 - e: info@atilem.si - gsm: 070 657 025 izdelava spletne strani www.tehnicnapomoc.si