Š O L A U M E TN O S TI  |  A R T SC H O O L
TEČAJ SLIKANJA 1 IN TEČAJ SLIKANJA 2 Tečaj Slikanje 1 je namenjen vsem začetnikom Tečaj Slikanje 2 je nadaljevalni tečaj 2. stopnje Pridružite se ustvarjalni skupini ter spoznajte terijo in tehnike slikanja. V   likovni   šoli   Atilem   izvajamo   izobraževanje   na   področju   slikanja,   na   katerih   tečajniki   pridobijo   vsa   potrebna znanja in izkušnje za svoje ljubiteljsko ali strokovno ustvarjanje. Slikanje začetni tečaj 1   Program tečaja Program   slikanje   začetni   tečaj   temelji   na   praktičnem   delu   v   ateljeju   in   sprotnem   spoznavanju   ustrezne   likovne teorije,   katero   tečajniki   pravilno   in   na   ustrezen   način   prenašajo   v   svoje   slikarsko   delo.   Delo   s   tečajniki   poteka individualno in se program lahko nekoliko prilagodi potrebam ali znanju posameznega tečajnika. osnove likovne teorije; temeljne oblike, format, perspektiva in osnove kompozicije; tehnike pravilnega mešanja barv, uporaba in obvladovanje palete; nanosi in razporejanje barv; tonsko slikanje; barvni krog: primarne, sekundarne in terciarne barve; barvni kontrasti; slikanje mali format z akrilnimi barvami (papir); slikanje po opazovanju: aranžirana tihožitja, notranji prostor. Spoznali    se    boste    z    osnovami    likovne    teorije,    temeljnimi    oblikami,    formatom,    perspektivo    in    osnovami kompozicije.   Pri   praktičnem   deli   se   boste   naučili,   kako   uporabiti   barve   za   doseganje   harmoničnih   kombinacij ter   kako   videti   in   učinkovito   mešati   specifične   željene   vrednosti.   Pri   slikanju   z   akrilnimi   barvami   boste   pridobili tudi pravilno tehniko mešanja barv, uporabo palete in čopičev. Trajanje in izvedba Tečaj   traja   20   šolskih   ur   (5   srečanj   po   4   šolske   ure)   in   zajema   uvodna   predavanja   ter   praktično   ateljejsko   delo. Stroški materiala so zajeti v ceno tečaja.       SLIKANJE NADALJEVALNI TEČAJI - SLIKANJE 2   Nadaljevali   bomo   s   spoznavanjem   slikarskega   razmišljanja   in   osebnega   likovnega   razvoja   in   dela.   Poglobili   se bomo v barve, slikarske tehnike in tečajnikom pomagali pri gradnji lastnega izraznega načina v slikarstvu. Program tečaja Program   slikanje   nadaljevalni   tečaj   temelji   na   praktičnem   delu   v   ateljeju   in   sprotnem   spoznavanju   ustrezne likovne teorije, katero tečajniki pravilno in na ustrezen način prenašajo v svoje slikarsko delo. predavanja iz likovne teorije; barvna teorija; barvni   kontrasti:   komplementarni,   toplo   hladni,   kvalitativni   (pestro   -   nepestri),   kvantitativni,   svetlo   - temni slikanje na veliki format; perspektiva, poglabljanje prostora, princip svetlostnih ekranov; slikanje z akrilnimi barvami (papir, kaširana platna); modulacija ravnovesje, teža, velikost akrilni geli in modelirna pasta (tehnika in postopki) Trajanje in izvedba nadaljevalnih tečajev slikanja Tečaj   traja   20   šolskih   ur   (5   srečanj   po   4   šolske   ure)   in   zajema   predavanja   ter   praktično   ateljejsko   delo.   Stroški materiala so zajeti v ceno tečaja.
Kontakt: 070 657 025  info@atilem.si
Komu je namenjen? Tečaj    je    namenjen    vsem    začetnikom    in občasnim   ljubiteljskim   slikarjem   ter   vsem, ki    bi    radi    utrdili    likovno    teorijo,    spoznali osnove   tehnike   slikanja   in   slikarske   teorije. Na    tečaju    bodo    vam    izkušeni    mentorji predstavili   znanje   za   nadaljevanje   lastnega likovnega razvoja in dela.
Namen in cilj Na   tečaju   boste   spoznavali   jedro   vašega slikarskega    razmišljanja    in    izhodišča    za nadaljevanje   lastnega   likovnega   razvoja   in dela.   Spoznali   boste   čudovit   svet   barv   ter osnovno    znanje    o    teoriji    in    tehnikah    za pravilno gradnjo motivov in slik. Z      obilico      ateljejskega      dela      in      pod vodstvom      izkušenih      mentorjev,      boste spoznali      tehnike      slikanja      in      osnove slikarske teorije. Na tečaju boste pridobili Znanje   pridobljeno   na   našem   tečaju   boste lahko   uporabljali   pri   svojem   ljubiteljskem ustvarjanju,     pri     nadaljevanju     likovnega izobraževanja,      znanje      pa      bo      precej pomagalo     tudi     tistim,     ki     se     strokovno ukvarjajo   z   vizualnim   komuniciranjem.   Za tečaj   je   priporočljivo   predhodno   osnovno poznavanje risbe, ni pa pogoj.  
KDO SMO  | |  FACEBOOK KONTAKT ATILEM  | PROGRAM  | |  TERMINI IN CENIK Šola Umetnosti ATILEM © 2014 - e: info@atilem.si - gsm: 070 657 025 izdelava spletne strani www.tehnicnapomoc.si