Š O L A U M E TN O S TI  |  A R T SC H O O L
LIKOVNA ŠOLA ZA ODRASLE - slikanje in risanje - odrasli - 3 ure 1x na teden - skupaj: 12 ur na mesec Likovna   šola   Atilem   poglobljeno   in   celovito   obravnava   likovno   teorijo   ter   tehnike   slikanja,   risanja   in   oblikovanja.   S teoretičnimi   predavanji,   analizo   in   ateljejskim   delom   pod   strokovnim   vodstvom   boste   pridobili   široko   znanje   na področju likovne umetnosti in ustvarjanja.
program - ATILEM
LIKOVNA ŠOLA ZA OTROKE - slikanje, risanje, oblikovanje, zabava in druženje - otroci od 5. leta do 15 leta - 2 uri 1x na teden - skupaj: 8 ur na mesec Namen   likovne   šole   Atilem   je   dati   možnost   kontinuiranega   likovnega   razvoja   in   izobraževanja   likovno   motiviranim otrokom ter nadgraditi in dopolniti likovni pouk v osnovnošolskem programu.
Kontakt: 070 657 025  info@atilem.si
LIKOVNA ŠOLA ZA SENIORJE - slikanje in risanje - odrasli - 3 ure 1x na teden - skupaj: 12 ur na mesec Likovna   šola   za   seniorje   je   namenjena   vsem   ,   ki   so   prestopili   prag   svojega   3.   življenjskega   obdobja   ter   ki   bi   se   radi naučili    risati    in    slikati    ali    svoje    dosedanje    likovno    znanje    nadgraditi.    Naučili    se    bomo    obvladovanje    slikarskega prostora in kompozicijskih prvin ter klasičnih reševanj barvnih problemov.
TEČAJ SLIKANJE OLJE NA PLATNO - izjemna izrazna moč Namenjen   je   tečajnikom   z   osnovnim   slikarskim   znanjem   in   tistim,   ki   se   s   slikanjem   že   ukvarjajo   ljubiteljsko   in   bi   želeli v prihodnosti samostojno uporabljati likovno tehniko olje na platno. Pridobili   boste   znanje   o   tem,   kakšna   mora   biti   površina,   kakšne   so   poteze   čopiča,   nanosi   barv   in   barvne   lestvice   pri slikanju   z   oljnimi   barvami   .   Spoznali   boste   barvno   teorijo   in   posebnosti   oljnega   slikanja,   strukturiranja   barv   ter   tako obogatili svoje likovno videnje. Prepuščali   se   bomo   se   širokemu   polju   slikarske   ustvarjalnosti,   spoznali   posebnosti   oljnega   slikanja   in   strukturiranja barv.
TEČAJ SLIKANJA 1 IN TEČAJ SLIKANJA 2 Tečaj Slikanje 1 je namenjen vsem začetnikom, Telaj Slikanje 2 pa je   nadaljevalni tečaj 2. stopnje Pridružite se ustvarjalni skupini ter spoznajte terijo in tehnike slikanja. V   likovni   šoli   Atilem   izvajamo   izobraževanje   na   področju   slikanja,   na   katerih   tečajniki   pridobijo   vsa   potrebna   znanja   in izkušnje za svoje ljubiteljsko ali strokovno ustvarjanje.
KDO SMO  | |  FACEBOOK ATILEM  | Šola Umetnosti ATILEM © 2014 - e: info@atilem.si - gsm: 070 657 025 izdelava spletne strani www.tehnicnapomoc.si KONTAKT PROGRAM  | |  TERMINI IN CENIK